biblioteka

Запослени

Наши радници су највреднији ресурс библиотеке. То су високо мотивисани људи, различитих профила, чији је циљ да буду задовољни постигнутим резултатима.

Милан Михајловић

Директор Библиотеке

Ненад Смикић

Дипломирани библиотекар

Марина Ракић

Дипломирани бибилиотекар

Милан Павловић

Дипломирани бибилиотекар

Оливера Бишевац

Дипломирани бибилиотекар

Милан Ерјавец

Виши књижничар

Миљојка Миљковић

Шеф рачуноводства

Неранџа Ракићевић

Хигијеничар